Trích nộp kinh phí công đoàn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

Là 1 công ty thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư. Hàng tháng, khi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thì đồng thời cũng phải đóng kinh phí Công đoàn. Đây là nghĩa vụ của công ty, không phân biệt là công ty đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn.

1. Mức đóng kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn 2% được tính trên tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của pháp luật về BHXH. Do đó, cơ sở xác định Quỹ tiền lương nộp kinh phí công đoàn 2% năm 2022 tại các đơn vị được tính trên tiền lương bình quân đóng BHXH 06 tháng đầu năm 2021 tại đơn vị nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

Công đoàn cơ sở được sử dụng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số thu kinh phí công đoàn và tổng số thu đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

2. Kinh phí công đoàn và tổng số thu đoàn phí công đoàn

Kinh phí công đoàn và tổng số thu đoàn phí công đoàn được phân phối như sau:

 

Có tổ chức Công đoàn

Không có tổ chức công đoàn

Kinh phí công đoàn

(Do công ty TNHH 2 thành viên trở lên đóng)

Mức đóng

2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Phân phối

- Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn.

- Nộp 25% tổng số thu kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

 

Đoàn phí công đoàn

(Do đoàn viên công đoàn đóng)

Mức đóng

- Người lao động (NLĐ) tham gia công đoàn: đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.

- NLĐ không tham gia công đoàn không phải đóng đoàn phí công đoàn.

NLĐ không phải đóng đoàn phí công đoàn.

Phân phối

- Công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn.

- Nộp 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

Không phải nộp đoàn phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

Cơ quan thu: Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Liên đoàn Lao động cấp tỉnh) trực tiếp thu kinh phí hoặc phân cấp cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thu.

Phương thức đóng

- Kinh phí công đoàn: Công ty đóng mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

- Đoàn phí công đoàn: do đoàn viên đóng trực tiếp hàng tháng cho tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn (theo phân cấp của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn).

Đoàn phí công đoàn thu qua lương hàng tháng (tiền mặt hoặc chuyển khoản) sau khi có ý kiến thỏa thuận của đoàn viên. Trong trường hợp này, số thu đoàn phí công đoàn phải có xác nhận của phòng kế toán đơn vị và có danh sách chi tiết đoàn viên đóng đoàn phí.

Khuyến khích đoàn viên công đoàn, công đoàn cơ sở đổi mới phương thức thu, nộp đoàn phí công đoàn bằng công nghệ hiện đại (thu qua tài khoản cá nhân, qua thẻ ATM...) trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất giữa đoàn viên với công đoàn cơ sở và được công đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý bằng văn bản.

3. "Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở" bao gồm:

+ Liên đoàn lao động cấp huyện tập hợp người lao động theo địa giới hành chính cấp huyện.

+ Công đoàn ngành địa phương tập hợp người lao động trong các đơn vị sử dụng lao động theo ngành trên địa bàn tỉnh, thành phố.

+ Công đoàn các khu công nghiệp tập hợp người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

+ Công đoàn tổng công ty, tập đoàn kinh tế, tập hợp người lao động trong các công ty thành viên của tổng công ty, tập đoàn kinh tế.

+ Công đoàn cấp trên trực tiếp khác tập hợp người lao động theo đơn vị sử dụng lao động có các cơ quan, đơn vị trực thuộc, như đại học quốc gia, đại học vùng, tổng cục, cơ quan bộ, cơ quan ngang bộ, ngành, đoàn thể cấp trung ương...

Chính vì thế mà tùy địa phương, công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần liên hệ với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh trước, để được hướng dẫn về nơi nộp kinh phí. Đồng thời, cũng được hướng dẫn về phương thức nộp của địa phương (nộp tiền mặt hay chuyển khoản, nếu chuyển khoản thì chuyển vào tài khoản nào).

4. Thời hạn nộp kinh phí công đoàn

- Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, thực hiện trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh: đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc theo quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

- Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên không thuộc trường hợp nêu trên, thì: đóng kinh phí công đoàn theo tháng, cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Lưu ý: Khoản đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ đối với công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,998
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: