Trách nhiệm về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Doanh nghiệp tư nhân sử dụng lao động nước ngoài cần thực hiện báo cáo sử dụng lao động nước ngoài như sau:

Trước ngày 05/7 và ngày 05/01 của năm sau, doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm báo cáo 06 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu 07/PLI tại Phụ lục ban hành theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP.

Thời gian chốt số liệu báo cáo:

- Đối với 06 tháng đầu năm: được tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo.

- Đối với báo cáo hằng năm tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo.

Nơi gửi báo cáo:

- Trường hợp tiến hành việc cấp giấy phép lao động tại Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội (Cục Việc làm): doanh nghiệp tư nhân gửi báo cáo về Bộ, đồng thời gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố, nơi có người lao động nước ngoài làm việc.

- Trường hợp tiến hành việc cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: doanh nghiệp tư nhân gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố, nơi có người lao động nước ngoài làm việc.

Lưu ý: Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, doanh nghiệp tư nhân phải báo cáo qua môi trường điện tử về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài đến làm việc theo Mẫu số 17/PLI tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP.

2. Hậu quả pháp lý mà doanh nghiệp tư nhân phải gánh chịu khi không thực hiện việc báo cáo sử dụng lao động nước ngoài

- Người lao động nước ngoài có thể bị thu hồi giấy phép lao động vì:

+ Việc báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài là trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

+ Hành vi "người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP" là căn cứ để thu hồi giấy phép lao động.

Nên: nếu doanh nghiệp tư nhân không báo cáo tình hình sử dụng lao đông nước ngoài theo đúng quy định tại mục 1 nêu trên, thì người lao động có thể bị thu hồi giấy phép lao động.

- Bên cạnh đó, doanh nghiệp tư nhân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi "Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng nội dung hoặc báo cáo không đúng thời hạn về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định" theo mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện đầy đủ thủ tục báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định để tránh các hậu quả pháp lý không đáng có như trên.  

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,251
Bài viết liên quan: