Thủ tục trả con dấu trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Trước đây, thủ tục này được thực hiện theo nội dung bên dưới. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021, nội dung này không còn phù hợp để áp dụng.

------------------------------------------------------------------------------------

Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó thì trước khi làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Thành phần hồ sơ chủ yếu gồm:

1. Công văn xin trả lại con dấu cho cơ quan công an trình bày rõ lý do cần trả dấu;

2. Bản sao Đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, quyết định thành lập của cơ quan tổ chức;

3. Bản chính đăng ký mẫu dấu cũ do cơ quan công an cấp;

4. Con dấu;

5. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục trong trường hợp người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả không phải là người đại diện theo pháp luật;

6. Tờ trình về việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (Trường hợp bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu);

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an sẽ cấp giấy chứng nhận thu hồi con dấu cho doanh nghiệp

Ngoài ra, thủ tục này còn áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và hiện muốn làm thủ tục đổi con dấu mới. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần làm thủ tục trả con dấu cho cơ quan công an và thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu cho Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Xem chi tiết tại công việc: Thông báo mẫu con dấu.

Doanh nghiệp thành lập sau ngày 01 tháng 7 năm 2015 hoặc doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đã thay đổi con dấu mới (đã nộp lại mẫu con dấu cũ cho cơ quan công an) thì khi giải thể, doanh nghiệp chỉ cần nộp lại con dấu; Giấy chứng nhận mẫu dấu cùng với Hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính. (Xem chi tiết tại công việc Nộp hồ sơ giải thể).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,346
Bài viết liên quan: