Thứ tự phân chia tài sản trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quy định về phá sản công ty mới nhất | BRAVOLAW

Nguồn: Internet

1. Thứ tự ưu tiên thanh toán của công ty TNHH hai thành viên trở lên sau khi có tuyên bố phá sản

Sau khi có tuyên bố phá sản thì tài sản của công ty TNHH hai thành viên trở lên được phân chia theo thứ tự sau:

Thứ nhất, chi phí phá sản, đây khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản, bao gồm: chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, các khoản nợ đối với người lao động, bao gồm: Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.

Thứ ba, khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần..

Thứ tư, nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, bao gồm: khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ và khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

2. Xử lý phần chênh lệch tài sản của công ty cổ phần với các nghĩa vụ tài chính phải thực hiện sau phá sản

Nếu giá trị tài sản lớn hơn phần thanh toán các nghĩa vụ tài chính trên thì phần còn lại này chia cho các thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên;

Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo các nghĩa vụ tài chính trên thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,036
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: