Thông báo tổ chức làm thêm giờ trên 200 giờ trong năm trong công ty TNHH một thành viên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến không quá 300 giờ trong một năm trong các trường hợp sau đây:

(1) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

(2) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

(3) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

(4) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

(5) Các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn phát sinh từ các yếu tố khách quan liên quan trực tiếp đến hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, trừ trường hợp:

-Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

(6) Cung ứng dịch vụ công; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp;

(7) Công việc trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại công ty thực hiện thời giờ làm việc bình thường không quá 44 giờ trong một tuần.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cần phải phục hồi nền kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh, Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 (có hiệu lực từ 01/4/2022) quy định như sau:

Công ty không thuộc các ngành, nghề, công việc nêu trên thì vẫn được tổ chức làm thêm trên 200 giờ/năm nhưng không quá 300 giờ/năm và trên 40 giờ/tháng nhưng không quá 60 giờ/tháng nếu có sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp:

- Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi;

- Người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng;

- Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

- Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

Khi tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi công ty tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm và nơi đặt trụ sở chính của công ty (nếu trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi công ty tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm).

Thời hạn thông báo: Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày công ty thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Mẫu thông báo: Công văn thông báo làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm theo mẫu 02/PLIV ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,678
Bài viết liên quan: