>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Thông báo thiết lập ứng dụng bán hàng trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Ứng dụng bán hàng là ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động do công ty hợp danh thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Công ty hợp danh có trách nhiệm thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công Thương nếu ứng dụng có chức năng đặt hàng trực tuyến. Trường hợp ứng dụng có cả chứng năng bán hàng và chức năng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thì chỉ thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương theo quy trình đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Chi tiết công việc tại Đăng ký thiết lập ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử). 

Công ty hợp danh chỉ thực hiện thủ tục thông báo hoặc đăng ký một lần cho các phiên bản ứng dụng khác nhau.

Thông tin thông báo gồm:

- Tên ứng dụng. 

- Địa chỉ lưu trữ hoặc địa chỉ tải ứng dụng.

- Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên ứng dụng.  

- Tên của công ty hợp danh. 

- Địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp danh. 

- Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh. 

- Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh, người chịu trách nhiệm đối với ứng dụng. 

Quy trình thông báo:

Bước 1: Công ty hợp danh truy cập  Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử,  chọn "Đăng ký" và cung cấp thông tin theo yêu cầu (những trường có dấu * là trường bắt buộc), rồi chọn "Gửi đăng ký". Xem chi tiết cách đăng ký tài khoản tại đây.

Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ cung cấp cho công ty hợp danh một tài khoản hoặc yêu cầu công ty hợp danh bổ sung thông tin (công ty hợp danh bổ sung thông tin theo yêu cầu) hoặc từ chối yêu cầu đăng ký tài khoản của công ty hợp danh (công ty hợp danh phải tiến hành đăng ký lại).

Bước 3: Thực hiện lần lượt theo trình tự sau:

- Đăng nhập vào tài khoản Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử

- Chọn "Thông báo website thương mại điện tử bán hàng".

- Chọn "Thêm mới thông báo website".

- Khai báo thông tin theo mẫu.

- Chọn "File đính kèm" để chuyển tab.

- Đính kèm file theo hướng dẫn.

- Hoàn tất bằng cách chọn "Gửi hồ sơ" ở đầu trang.

Bước 4: Trong vòng 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:

- Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ: Bộ Công thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên ứng dụng bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo.

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: công ty hợp danh phải quay về thực hiện lại Bước 3; trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin, nếu công ty hợp danh không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết và hình ảnh của quy trình thông báo tại đây. 

Công khai ứng dụng bán hàng trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử

Ứng dụng bán hàng đã được thông báo sẽ được đưa vào danh sách website thương mại điện tử đã thông báo để công bố công khai trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử; các thông tin được công khai bao gồm:

- Tên ứng dụng, loại hình ứng dụng theo thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương.

- Địa chỉ lưu trữ ứng dụng hoặc địa chỉ để tải ứng dụng.

- Tên và thông tin liên hệ của công ty hợp danh. 

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trách nhiệm của công ty hợp danh sở hữu ứng dụng bán hàng

Ngoài trách nhiệm thông báo ứng dụng bán hàng nêu trên, công ty hợp danh sở hữu ứng dụng bán hàng còn phải thực hiện các trách nhiệm sau đây: 

1. Công ty hợp danh phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau trên ứng dụng:

- Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp danh.

- Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc phương thức liên hệ trực tuyến khác. 

- Trường hợp công ty hợp danh sử dụng ứng dụng bán hàng để kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, thì công ty hợp danh phải công bố trên ứng dụng: Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. 

2. Công ty hợp danh cần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử trên ứng dụng di động, bao gồm:

- Tuân thủ các nghĩa vụ về bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

- Thông báo cho người tiêu dùng về ứng dụng sẽ thu thập những thông tin gì trên thiết bị di động khi được cài đặt và sử dụng.

-Không được phép mặc định buộc người tiêu dùng phải sử dụng các dịnh vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng ứng dụng.

3. Công ty hợp danh phải tuân thủ quy định về giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến qua ứng dụng di động và thanh toán trực tuyến qua ứng dụng di động tại Điều 8, Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BCT

4. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty hợp danh khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.

5. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

Xem chi tiết tại công việc "Những lưu ý khi tiến hành thu thập thông tin cá nhân của khách hàng"; "Những lưu ý khi cung cấp chức năng đặt hàng trực tuyến"; "Những lưu ý khi cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến".

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,251
Bài viết liên quan: