Thay đổi thông tin đăng ký thuế trong Công ty Cổ Phần

thay đổi thông tin đăng ký thuế

Hình từ Internet

Công ty cổ phần đăng ký thuế cùng với đăng ký công ty khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký công ty  – Xem chi tiết tại công việc: Thay đổi nội dung đăng ký thuế.

Trường hợp công ty thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, cụ thể:

- Công ty cổ phần thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; hoặc,

- Công ty cổ phần thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thi công ty phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký công ty.

Hồ sơ nộp tại cơ quan thuế nơi chuyển đi, gồm: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC).

Trong thời hạn chậm nhất không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận kiểm tra (đối với hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế), 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của công ty (đối với hồ sơ thuộc diện không phải kiểm tra tại trụ sở công ty), cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc công ty chuyển địa điểm.

Sau khi nhận được Thông báo về việc công ty cổ phần chuyển địa điểm của cơ quan thuế nơi chuyển đi, công ty thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh – Xem chi tiết tại công việc: Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

Lưu ý:

Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho người khác thực hiện công việc với cơ quan thuế, nhưng phải có Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục cụ thể và xuất trình khi thực hiện công việc.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

6,330
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: