>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam trong công ty TNHH một thành viên

Rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam

Rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam (Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet)

Trước đây, khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam không qua đấu giá, công ty có quyền rút hồ sơ chuyển nhượng trong thời hạn kể từ thời điểm Nhà đăng ký tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đến khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, với điều kiện có xác nhận của bên còn lại theo quy định tại Thông tư 16/2016/TT-BTTTT.

Tuy nhiên, kể từ ngày 29/10/2021, Thông tư 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền internet được cấp không thông qua đấu giá đã hết hiệu lực thi hành và không có văn bản thay thế. Do đó, thủ tục rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam hiện vẫn chưa có bất kỳ văn bản nào hướng dẫn thực hiện.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,218
Bài viết liên quan: