>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quy định về việc thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng (nếu có) trong công ty TNHH một thành viên

Nếu trong tháng có sự biến động (tăng / giảm) về số lượng người lao động làm việc; thì trước ngày 03 của tháng liền kề, công ty có trách nhiệm gửi Thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị  (Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi công ty đặt trụ sở.

Trường hợp, công ty giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Hiện nay, ở một số địa phương đã bắt đầu sử dụng phần mềm điện tử để khai báo tình hình biến động lao động, do đó, các công ty cần lưu ý xem địa phương mình đã áp dụng chưa để thực hiện cho phù hợp. 

Ví dụ: Đối với các công ty sử dụng lao động tại thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện thông báo bằng phần mềm quản lý lao động cho Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM bằng cách truy cập vào địa chỉ: http://vieclamhcm.net/ tải phần mềm thông báo lao động: ces_qlld_go , cài đặt trên máy tính, sau đó làm theo hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,959
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: