>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quy định về việc nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty TNHH hai thành viên trở lên trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì có trách nhiệm kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý thay cho người nhận thu nhập.

>>Xem chi tiết cách xác định khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý tại công việc “Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp”. 

Nếu trong tháng (đối với khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với khai theo quý) không phát sinh KHẤU TRỪ thuế thu nhập cá nhân thì công ty TNHH hai thành viên trở lên không phải kê khai tháng hoặc quý đó.

1. Hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng/quý

Tùy trường hợp khấu trừ thuế mà công ty TNHH hai thành viên trở lên nộp hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng và quý theo các mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

- Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công:

+ Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/KK-TNCN;

+ Phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu 05-1/PBT-KK-TNCN (áp dụng đối với người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp).

- Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên trả thu nhập khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; công ty TNHH hai thành viên trở lên nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú:

+ Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 06/TNCN;

+ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có thu nhập trong năm tính thuế theo mẫu 06-1/BK-TNCN (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế); riêng đối với trường hợp công ty TNHH hai thành viên trở lên trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng xổ số điện toán của cá nhân thì sử dụng theo mẫu 05-1/PBT-KK-TNCN.

- Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên khấu trừ thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp, cá nhân có thu nhập từ phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác:

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 01/XSBHĐC (áp dụng đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; công ty TNHH hai thành viên trở lên bảo hiểm thu phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc);

+ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp theo mẫu 01-1/BK-XSBHĐC (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế).

- Riêng đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong trường hợp cá nhân hợp tác kinh doanh với công ty; công ty TNHH hai thành viên trở lên cho cá nhân đạt doanh số; công ty TNHH hai thành viên trở lên là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử; công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) thực hiện chi trả cho cá nhân:

Hồ sơ khai thuế theo tháng/quý áp dụng các mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC như sau:

+ Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu 01/CNKD;

+ Phụ lục Bảng kê chi tiết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu 01-1/BK-CNKD;

+ Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng). Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

- Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải người đại diện theo pháp luật trực tiếp thực hiện công việc.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN

 

Khai thuế theo tháng

Khai thuế theo quý

Nộp chậm nhất là ngày

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên quý tiếp theo

Ví dụ: Công ty TNHH A thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo quý, theo đó thời hạn khai thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương trả cho người lao động trong quý I/2024 chậm nhất là ngày 30/4/2024.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

5,221
Bài viết liên quan: