Quy định về việc kê khai, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm trong Công ty Cổ Phần

đất nông nghiệp

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

Người nộp thuế (công ty cổ phần) có đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp thì nộp hồ sơ khai thuế đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất thuộc đối tượng chịu thuế.

Cụ thể, công ty cổ phần khai thuế sử dụng đất nông nghiệp như sau:

Hồ sơ khai thuế bao gồm:

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp theo mẫu 01/SDDNN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Riêng đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần thì công ty nộp Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp theo mẫu 03/SDDNN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

- Các giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế (nếu có).

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu và khai khi có phát sinh thay đổi tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh hoặc thay đổi nghĩa vụ thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm của công ty cổ phần chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm dương lịch; chậm nhất 10 ngày kể từ ngày khai thác sản lượng thu hoạch đối với công ty nộp thuế cho diện tích trồng cây lâu năm thu hoạch một lần.

- Hàng năm, công ty không phải kê khai lại hồ sơ khai thuế nếu không phát sinh thay đổi tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

2. Nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

Công ty cổ phần nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo thời hạn sau:

- Thời hạn nộp thuế lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp của cơ quan thuế.

- Từ năm thứ 2 trở đi, công ty được chọn nộp tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp một lần hoặc hai lần trong năm:

+ Trường hợp công ty chọn nộp thuế một lần trong năm thì thời hạn nộp thuế là ngày 31/5.

+ Trường hợp công ty chọn nộp thuế hai lần trong năm thì thời hạn nộp thuế cho từng kỳ như sau: kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31/5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31/10.

- Thời hạn nộp thuế đối với hồ sơ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Trường hợp địa phương có mùa vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp không trùng với thời hạn nộp thuế nêu trên thì cơ quan thuế được phép lùi thời hạn nộp thuế không quá 60 ngày so với thời hạn nêu bên trên.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

5,133
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: