Quy định về việc đăng ký lại website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Công ty cổ phần nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải thực hiện thủ tục đăng ký lại trong 30 ngày kể từ ngày nhận chuyển nhượng.

Công ty cổ phần bị hủy bỏ đăng ký do không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ về website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định và tiếp tục tái phạm sau khi đã được nhắc nhở; bị đình chỉ hoạt động thương mại điện tử theo quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được đăng ký lại khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã khắc phục các hành vi vi phạm;

- Đáp ứng các điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Công ty cổ phần thực hiện thủ tục đăng ký lại website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo trình tự sau:

Bước 1: Tạo tài khoản 

Công ty truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, chọn "Đăng ký" và cung cấp thông tin theo yêu cầu (những trường có dấu * là trường bắt buộc), rồi chọn "Gửi đăng ký".

Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ cung cấp cho công ty một tài khoản hoặc yêu cầu công ty bổ sung thông tin (doanh nghiệp bổ sung thông tin theo yêu cầu) hoặc từ chối yêu cầu đăng ký tài khoản của doanh nghiệp (doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký lại).

Lưu ý: Nếu công ty đã có tài khoản trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử thì có thể bỏ qua 2 bước trên và bắt đầu thực hiện thủ tục đăng ký lại từ bước 3.

Bước 3: Thực hiện theo trình tự sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử;

2. Chọn "Đăng ký website CCDV";

3. Chọn "Thêm mới đăng ký website";

4. Khai báo thông tin theo mẫu;

5. Chọn "File đính kèm" để chuyển tab;

6. Đính kèm file theo hướng dẫn;

7. Hoàn tất bằng cách chọn "Gửi hồ sơ" ở đầu trang hoặc cuối trang.

Bước 4: Trong vòng 07 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:

- Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5.

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, doanh nghiệp phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu. Nếu doanh nghiệp không phản hồi trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) về Cục thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BCT);

2. Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (nếu có);

3. Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

5. Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

6. Các điều kiện giao dịch chung trên website (nếu có);

7. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bản giấy, Bộ Công thương phản hồi về 1 trong 2 nội dung sau:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Xác nhận đăng ký và gửi qua địa chỉ email của doanh nghiệp đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thể hiện thành biểu tượng đăng ký.

- Nếu hồ sơ bản giấy gửi về không khớp với những tài liệu, thông tin đã khai báo trực tuyến: thông báo qua địa chỉ email mà doanh nghiệp đã đăng ký để doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ.

Thông tin về website sẽ được đưa vào danh sách website thương mại điện tử đã thông báo để công bố công khai trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử, bao gồm:

- Tên và loại hình website theo đăng ký;

- Tên doanh nghiệp và thông tin liên hệ của doanh nghiệp;

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,111
Bài viết liên quan: