Nộp lệ phí môn bài trong quá trình hoạt động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

Từ ngày 25/2/2020, công ty TNHH 2 thành viên mới thành lập (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới) được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12). Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, công ty thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (sau đây gọi chung là Đơn vị phụ thuộc) thì đơn vị phụ thuộc được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài.

Tuy nhiên, công ty khi mới ra hoạt động kinh doanh có trách nhiệm kê khai lệ phí môn bài cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên có Đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh; thì, công ty thực hiện khai lệ phí môn bài cho các Đơn vị phụ thuộc đó với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp của công ty.

Trường hợp công ty có Đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh; thì, các Đơn vị phụ thuộc đó tự khai lệ phí môn bài với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp mình.

Công ty và đơn vị phụ thuộc mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

1. Hồ sơ khai lệ phí môn bài bao gồm:

1. Tờ khai lệ phí môn bài (theo mẫu 01/MPLB Phụ lục II ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

2. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

Sau năm đầu thành lập được miễn lệ phí môn bài, hằng năm, công ty TNHH 2 thành viên trở lên và đơn vị phụ thuộc phải thực hiện nộp lệ phí môn bài cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hằng năm.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Đối với công ty mới thành lập (bao gồm cả công ty nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh: chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Đối với công ty có thay đổi về vốn trong năm: nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Công ty nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính.

- Đơn vị phụ thuộc nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi có đơn vị phụ thuộc.

Mức thu lệ phí môn bài của công ty được căn cứ theo vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Công ty có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng

3,000,000 đồng/năm

Công ty có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống

2,000,000 đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1,000,000 đồng/năm

Trường hợp vốn điều lệ được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào Ngân sách nhà nước.

Nếu công ty có thay đổi vốn điều lệ thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Nếu công ty hoặc các Đơn vị phụ thuộc tạm ngừng kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) thì KHÔNG phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh khi đáp ứng 02 điều kiện sau:

- Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm).

- Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ví dụ:

Công ty A được thành lập (được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bắt đầu kinh doanh) vào ngày 01/03/2020 với vốn điều lệ là 2 tỷ đồng; thì A được miễn lệ phí môn bài trong năm thành lập (đến ngày 31/12). Chậm nhất đến ngày 30/01/2021, A thực hiện thủ tục khai lệ phí môn bài đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

696
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: