>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Nộp lệ phí môn bài trong quá trình hoạt động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp lệ phí môn bài hàng năm, trừ các trường hợp được miễn lệ phí môn bài sau:

(i) Công ty TNHH hai thành viên trở lên nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

(ii) Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành lập mới (được cấp mã số doanh nghiệp mới) được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12).

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, công ty TNHH hai thành viên trở lên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian công ty TNHH hai thành viên trở lên được miễn lệ phí môn bài.

(iii) Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian công ty TNHH hai thành viên trở lên được miễn lệ phí môn bài.

Hồ sơ khai lệ phí môn bài bao gồm:

(1) Tờ khai lệ phí môn bài (theo Mẫu 01/LPMB Phụ lục II ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

(2) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài: 

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên mới thành lập (bao gồm cả công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì công ty TNHH hai thành viên trở lên nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

 Địa điểm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài:

- Cơ quan thuế quản lý địa bàn trụ sở chính.

- Cơ quan thuế quản lý nơi có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố với nơi có trụ sở chính.

Mức nộp lệ phí môn bài: Mức nộp lệ phí môn bài của công ty TNHH hai thành viên trở lên được căn cứ theo vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

Công ty có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng 3,000,000 đồng/năm
Công ty có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống 2,000,000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 1,000,000 đồng/năm

Lưu ý:

- Nếu công ty TNHH hai thành viên trở lên có thay đổi vốn điều lệ thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

- Trường hợp vốn điều lệ được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi công ty TNHH hai thành viên trở lên mở tài khoản tại thời điểm công ty TNHH hai thành viên trở lên nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên và chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh) được thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập công ty): trường hợp kết thúc trong thời gian 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

- Nếu công ty TNHH hai thành viên trở lên đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) thì KHÔNG phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh nếu đáp ứng 02 điều kiện sau:

+ Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30/01 hàng năm).

+ Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì công ty TNHH hai thành viên trở lên nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài: Chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhanh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập công ty) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

- Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 06 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.

- Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 06 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,915
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: