>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trong Công ty Cổ Phần

lập hóa đơn khi dùng khuyến mãi

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty cổ phần phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Bên cạnh đó; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nếu tuân thủ theo quy định của pháp luật thương mại thì giá tính thuế GTGT được xác định bằng không (0).

Ngoài ra, một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

- Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền và hình thức khuyến mại tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì: Giá tính thuế GTGT đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0 (như vậy công ty cổ phần không phải nộp tiền thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo hai hình thức này).

- Đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng hóa, dịch vụ trước đó thì: Giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.

- Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì: Không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.

Như vậy, đối với công ty cổ phần kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ cần đảm bảo hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tuân thủ theo quy định của pháp luật thương mại, cụ thể là 02 nguyên tắc sau:

- Thứ nhất, công ty phải tiến hành thông báo/đăng ký hoạt động khuyến mại đến Sở Công thương trước khi thực hiện chương trình khuyến mại và tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến như: thông tin công khai với khách hàng, hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại,...

>> Xem chi tiết tại: Hoạt động khuyến mại trong công ty cổ phần

- Thứ hai, trên hóa đơn được lập phải ghi tên và số lượng hàng hóa dùng để khuyến mại, ghi rõ là hàng khuyến mại, hàng mẫu không thu tiền,... và ghi giá tính thuế (đơn giá) theo hướng dẫn nêu trên.

Ngược lại, trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho - Xem chi tiết tại: "Lập hóa đơn đối với hàng hóa biếu, tặng, cho đối với công ty cổ phần".

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,275
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: