>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Lập hồ sơ giám định suy giảm khả năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong công ty TNHH một thành viên

Công ty có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị giám định mức suy giảm khả năng lao động cho những người lao động bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở của mình.

Kết quả giám định mức suy giảm khả năng là điều kiện và là căn cứ để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Việc giám định bao gồm các trường hợp sau:

- Khám giám định lần đầu: là giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp, mà chưa được giám định lần nào ở loại hình giám định đó.

- Khám giám định lại: là giám định mức suy giảm khả năng lao động từ lần thứ hai đối với người lao động bị thương tật, bệnh, tật do tai nạn lao động; hoặc, bị bệnh nghề nghiệp đã được khám giám định, sau đó tái phát, tiến triển.

- Khám giám định tổng hợp: là giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi người lao động thuộc một trong các trường hợp: vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp; bị tai nạn lao động nhiều lần; bị nhiều bệnh nghề nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoàn tất và nộp hồ sơ đề nghị giám định đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh nơi mình đặt trụ sở chính; bao gồm các giấy tờ sau:

TRƯỜNG HỢP GIÁM ĐỊNH LẦN ĐẦU

Do bị tai nạn lao động

Do bị bệnh nghề nghiệp

- Giấy giới thiệu của công ty ; hoặc,

- Giấy đề nghị khám giám định ;

- Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực.

Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính thời điểm đề nghị khám giám định.

- Bản chính hoặc Bản sao Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế (do nơi đã cấp cứu, điều trị cho người lao động cấp);

- Giấy ra viện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án. Trường hợp người lao động không điều trị nội trú hoặc ngoại trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị thương tật phù hợp với thời điểm xảy ra tai nạn lao động và tổn thương đề nghị giám định;

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;

- Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp của người lao động có liên quan đến bệnh nghề nghiệp (nếu có);

 

TRƯỜNG HỢP GIÁM ĐỊNH LẠI (TÁI PHÁT / TIẾN TRIỂN)

Do bị tai nạn lao động

Do bị bệnh nghề nghiệp

- Giấy đề nghị khám giám định;

- Giấy ra viện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án. Trường hợp người lao động không điều trị nội trú hoặc ngoại trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị thương tật phù hợp với thời điểm xảy ra tai nạn lao động và tổn thương đề nghị giám định;

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra viện ghi rõ tổn thương tái phát.

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ: Biên bản Giám định y khoa lần gần nhất kèm theo các Giấy chứng nhận thương tích ghi nhận các tổn thương được giám định trong Biên bản đó.

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;

- Bản chính hoặc Bản sao hợp lệ biên bản giám định y khoa lần gần nhất.

 

Đối với Hồ sơ đề nghị giám định tổng hợp, công ty chuẩn bị các giấy tờ được liệt kê theo từng trường hợp (lần đầu / lại) nêu trên; tuy nhiên, trong trường hợp giám định tổng hợp lại, thì công ty thay Giấy đề nghị giám định bằng Giấy giới thiệu của công ty.

Thời hạn giới thiệu giám định lại là sau ít nhất đủ 24 tháng kể từ ngày người lao động được kết luận mức suy giảm khả năng lao động ở lần giám định liền kề trước đó; Tuy nhiên, nếu do tính chất của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khiến người lao động suy giảm sức khỏe nhanh thì Hội đồng giám định có thể xem xét, quyết định việc giám định lại trước thời hạn.

Lưu ý:

Công ty có thể liên hệ Sở Y tế địa phương để được cung cấp thông tin liên lạc với Hội đồng giám định y khoa tại địa phương mình.

Bản sao của các giấy tờ nêu trên (nếu có) là một trong các loại sau:

- Bản sao được cấp từ sổ gốc.

- Bản sao có chứng thực.

- Bản sao đã được đối chiếu với bản chính.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,264
Bài viết liên quan: