Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

Hiện nay, các doanh nghiệp hành nghề khoan nước dưới đất được chia thành 03 cấp, tương ứng với 03 quy mô khác nhau, cụ thể:

- Quy mô nhỏ là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 110 mm và thuộc công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm;

- Quy mô vừa là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250 mm và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm;

- Quy mô lớn gồm các trường hợp khác các trường hợp trên.

Doanh nghiệp được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất ở quy mô nào thì được phép hành nghề ở quy mô đó và các quy mô nhỏ hơn; được hành nghề khoan, lắp đặt các lỗ khoan, giếng khoan thăm dò, khai thác, điều tra, khảo sát để phục vụ mục đích khai thác, nghiên cứu, đánh giá, quan trắc nước dưới đất, có đường kính tương đương với quy mô nêu trên.

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

Hình từ Internet

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

Để kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, doanh nghiệp phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Người đứng đầu tổ chức (Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc) hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của doanh nghiệp hành nghề (sau đây gọi chung là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan hoặc công nhân khoan có tay nghề bậc 3/7 hoặc tương đương trở lên; đã trực tiếp tham gia thiết kế, lập báo cáo hoặc thi công khoan ít nhất 03 (ba) công trình khoan nước dưới đất.

Trường hợp không có một trong các văn bằng quy định nêu trên thì đã trực tiếp thi công ít nhất 05 (năm) công trình khoan nước dưới đất.

- Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 03 (ba) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên.

- Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn:

Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành địa chất (địa chất thăm dò, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa kỹ thuật), khoan; đã trực tiếp tham gia lập đề án, báo cáo thăm dò, thiết kế hệ thống giếng khai thác hoặc chỉ đạo thi công ít nhất 03 (ba) công trình khoan nước dưới đất có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên.

2. Thủ tục xin cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

2.1. Hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 40/2014/TT-BTNMT);

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đề nghị cấp phép; (trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu);

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo quy định nêu trên và hợp đồng lao động đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; (trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu);

- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của doanh nghiệp đề nghị cấp phép (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 40/2014/TT-BTNMT);

- Trường hợp máy khoan và các thiết bị hành nghề không thuộc sở hữu của tổ chức đề nghị cấp phép thì phải kèm theo hợp đồng liên doanh hoặc giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc được sử dụng hợp pháp máy khoan, thiết bị trong thời gian hành nghề).

2.2. Nơi nộp hồ sơ:

Tổ chức đề nghị cấp phép nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép như sau:

- Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: nếu hành nghề với quy mô lớn.

- Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: nếu hành nghề với quy mô nhỏ và vừa.

Trường hợp cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép là Cục Quản lý tài nguyên nước thì doanh nghiệp đề nghị cấp phép phải gửi thêm một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi đăng ký địa trụ sở của doanh nghiệp.

2.3. Thời hạn giải quyết:

- Xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép có trách nhiệm thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp phép.

- Quyết định cấp phép: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp phép của cơ quan thụ lý.

Lưu ý: Cá nhân, hộ gia đình (đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh) nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên và được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất thì cũng được phép kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,624
Công việc tương tự: