Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu

Phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng hoặc có tác dụng cải tạo đất để tăng năng suất, chất lượng cho cây trồng.

1. Trường hợp phải được nhà nước kiểm tra về chất lượng phân bón nhập khẩu

Phân bón nhập khẩu phải được nhà nước kiểm tra về chất lượng phân bón, trừ trường hợp phân bón nhập khẩu sau:

- Phân bón để khảo nghiệm;

- Phân bón làm quà tặng; làm hàng mẫu;

- Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm;

- Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học;

- Phân bón tạm nhập, tái xuất hoặc phân bón quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam; phân bón gửi kho ngoại quan; phân bón nhập khẩu vào khu chế xuất.

Phân bón là gì? Tác dụng của phân bón đối với cây trồng - VẬT TƯ NÔNG  NGHIỆP QUỐC THÁI

(Hình từ internet)

2. Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Thành phần hồ sơ:

(1) Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu (Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP).

(2)  Bản chụp các giấy tờ sau:

- Hợp đồng mua bán; 

- Danh mục hàng hóa kèm theo: (ghi rõ số lượng đăng ký, mã hiệu của từng lô hàng);

- Hóa đơn hàng hóa;

- Vận đơn (đối với trường hợp hàng hóa nhập theo đường không, đường biển hoặc đường sắt).

Nơi nộp hồ sơ: Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc tổ chức chứng nhận hợp quy có phòng thử nghiệm đáp ứng quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP và được Cục Bảo vệ thực vật ủy quyền theo từng giai đoạn.

Thời hạn giải quyết:

- Trình tự kiểm tra và lấy mẫu:

+ Cơ quan kiểm tra nhà nước kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 01 ngày làm việc.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ, cơ quan kiểm tra nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan kiểm tra nhà nước xác nhận vào đơn đăng ký và tiến hành lấy mẫu kiểm tra.

- Thời hạn thông báo kết quả kiểm tra: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu kiểm tra, cơ quan kiểm tra nhà nước thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho tổ chức.

Lưu ý: 

- Phân bón được phép đưa về kho bảo quản trước khi có kết quả kiểm tra và thực hiện theo quy định về thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Chế độ miễn giảm kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu:

+ Được áp dụng đối với phân bón cùng tên phân bón, mã số phân bón, dạng phân bón của cùng một cơ sở sản xuất, cùng xuất xứ, cùng nhà nhập khẩu, sau 3 lần liên tiếp có kết quả thử nghiệm kiểm tra nhà nước về chất lượng đạt yêu cầu nhập khẩu. Khối lượng của mỗi lần nhập khẩu sau không được vượt quá tổng khối lượng của 3 lần nhập khẩu liên tiếp sử dụng làm căn cứ miễn giảm kiểm tra.

+ Thời hạn miễn giảm kiểm tra là 12 tháng. Tần suất lấy mẫu kiểm tra chất lượng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 21 Nghị định 84/2019/NĐ-CP đối với phân bón được áp dụng chế độ miễn giảm kiểm tra tối đa 20% trong vòng 01 năm do cơ quan kiểm tra lựa chọn ngẫu nhiên.

- Hồ sơ kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu phải được lưu trong thời hạn là 05 năm kể từ ngày ban hành thông báo kết quả kiểm tra nhà nước.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,538