Khai trình sử dụng lao động lần đầu khi bắt đầu hoạt động trong Công ty Cổ Phần

khai trình sử dụng lao động

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty cổ phần có trách nhiệm khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngàu bắt đầu hoạt động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, trong trường hợp công ty cổ phần thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp theo nghị định về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định 01/2021/NĐ-CP) và Nghị định 122/2020/NĐ-CP thì sẽ không phải giải trình việc sử dụng lao động. Bởi lẽ, quy trình đăng ký thành lập mới này đã bao gồm nội dung khai trình việc sử dụng lao động.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

11,431
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: