>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Lưu ý đối với hồ sơ khai thuế cho dự án đầu tư của công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Ngoài dự án đầu tư, công ty TNHH hai thành viên trở lên còn có các hoạt động kinh doanh khác thì công ty thực hiện khai chung trên cùng một hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) đối với dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác, trừ dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế GTGT thì phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án đầu tư.

- Đồng thời, công ty TNHH hai thành viên trở lên phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho từng dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp (nếu có) của hoạt động, kinh doanh đang thực hiện cùng kỳ tính thuế.

2. Hồ sơ khai thuế cho dự án đầu tư đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cụ thể, hồ sơ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư như sau:

(i) Nếu công ty TNHH hai thành viên trở lên tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hồ sơ khai thuế khai thuế GTGT là:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT (ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

(ii) Nếu công ty TNHH hai thành viên trở lên tính thuế theo phương pháp khấu trừ thì hồ sơ khai thuế GTGT là:

- Đối với dự án đầu tư không thuộc diện được hoàn thuế GTGT:

+ Tờ khai thuế GTGT đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên có hoạt động sản xuất kinh doanh (theo Mẫu 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Phụ lục bảng phân bổ thuế GTGT phải nộp cho địa phương nơi được hưởng nguồn thu (nếu có) (theo Mẫu 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

+ Tờ khai thuế GTGT đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên có hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính (theo Mẫu 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Đối với dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế GTGT:

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư thuộc diện hoàn thuế (theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

3. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

Hồ sơ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trừ trường hợp công ty TNHH hai thành viên trở lên có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác với nơi công ty đóng trụ sở chính sau đây thì:

- Khai thuế GTGT của dự án đầu tư thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế nơi có dự án đầu tư.

- Khai thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) tại cơ quan thuế nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư tương tự như thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho các hoạt động kinh doanh khác (xem chi tiết TẠI ĐÂY).

>> Xem thêm: Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế GTGT 

1,874
Bài viết liên quan: