Khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

bổ sung hồ sơ khai thuế

Hình từ Internet

Kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là GTGT):

1. Khi công ty phát hiện Tờ khai thuế GTGT đã nộp lần đầu có sai, sót

Kê khai bổ sung thuế GTGT (dù chưa hết hạn hoặc đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế đó, và trong thời hạn 10 năm nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra).

2. Xử lý sau khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT xong:

a, Nếu dẫn đến TĂNG số thuế phải nộp hoặc GIẢM số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả: Nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

b, Nếu chỉ làm TĂNG hoặc GIẢM số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: Kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại (chi tiết xem tiếp phần bên dưới nhé).

- Trường hợp hoàn thuế GTGT: công ty TNHH 2 thành viên trở lên chỉ được khai bổ sung TĂNG số thuế GTGT đề nghị hoàn, khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

3. Nếu Cơ quan thuế đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở:

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên vẫn được kê khai bổ sung thuế GTGT nhưng sẽ bị phạt với hành vi kê khai sai hoặc trốn thuế.

4. Sau khi Cơ quan thuế đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh kiểm tra tại trụ sở:

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thực hiện khai bổ sung thuế GTGT như sau:

- Nếu làm Tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn: Khai bổ sung thuế GTGT và bị phạt với hành vi kê khai sai hoặc trốn thuế.

- Nếu khai bổ sung làm Giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm Tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

5. Trường hợp Bỏ sót hóa đơn Đầu vào - Đầu ra (Quên không kê khai) thì kê khai như sau:

Bỏ sót hóa đơn đầu ra

- Phải kê khai bổ sung điều chỉnh vào kỳ phát sinh hóa đơn đầu ra. (Tức là kê khai bổ sung điều chỉnh lại tháng, quý mà DN xuất hóa đơn đó) như hướng dẫn dưới bài viết.

Bỏ sót hóa đơn đầu vào

- Kê khai vào kỳ phát hiện hóa đơn đầu vào bỏ sót. (Tức là kê khai vào tháng, quý phát hiện hóa đơn đó).

Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

- Tờ khai bổ sung (Mẫu 01/KHBS Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC)

- Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan. ( Mẫu 01-1/KHBS Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC)

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,259
Bài viết liên quan: