Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của cổ đông, nhóm cổ đông trong Công ty Cổ Phần

Người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh

1. Cổ đông, nhóm cổ đông là đối tượng có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản

Khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán tức không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi:

- Sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng; hoặc

- Sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng nếu Điều lệ công ty có quy định.

Xem thêm - Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện trên sẽ thực hiện việc yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản thông qua đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Hồ sơ mở thủ tục phá sản của cổ đông/nhóm cổ đông

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp; đơn yêu cầu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Ngày, tháng, năm;

- Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Tên, địa chỉ của người làm đơn;

- Căn cứ yêu cầu mở thủ tục phá sản.

- Tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nếu có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

2.  Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất hoặc báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong toàn bộ thời gian hoạt động nếu doanh nghiệp được thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm;

3. Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán; báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán;

4. Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp;

5. Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn;

6. Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp;

7. Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ: Xem chi tiết tại công việc "Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân"

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,769
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: