Đối tượng chịu thuế suất 10% trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

đối tượng thuế suất 10%

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Đối tượng chịu thuế suất 10%

Trong quá trình thực hiện sản xuất, kinh doanh, nếu các hàng hóa, dịch vụ mà công ty TNHH 2 thành viên trở lên cung cấp không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế GTGT 0% hoặc thuế GTGT 5% thì thuộc đối tượng chịu thuế suất 10%.

Mức thuế suất 10% được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Tuy nhiên, đối với phế liệu, phế phẩm trong quá trình sản xuất được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.

Ví dụ: Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10% thì mặt hàng này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều phải áp dụng thuế suất 10%. Còn đối với các loại phế liệu như vải thừa trong quá trình sản xuất được thu hồi để làm các sản phẩm đồ chơi trẻ em thì chịu thuế suất 5% (5% là mức thuế suất của đồ chơi trẻ em).

Kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% sẽ được giảm còn 8%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất (chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

- Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin (Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP).

Lưu ý:

- Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

- Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III nêu trên thuộc đối tượng KHÔNG chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 thì vẫn thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

2. Nếu công ty TNHH 2 thành viên trở lên kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ có các mức thuế suất khác nhau thì:

- Phải kê khai thuế GTGT cho từng hàng hóa, dịch vụ với từng mức thuế suất GTGT khác nhau theo quy định.

- Nếu không thực hiện kê khai theo từng loại nêu trên thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà công ty sản xuất, kinh doanh.

Do đó, công ty nên thực hiện phân loại và kê khai thuế suất GTGT theo từng hàng hóa, dịch vụ.

Đối với các công ty nhập khẩu và phân phối hàng hóa, nếu phát hiện có trường hợp mức thuế GTGT tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC) không phù hợp với mức thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ trong nước thì áp dụng mức thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ trong nước.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,105