Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đã có giấy phép lao động trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động là công dân nước ngoài bao gồm rất nhiều giấy tờ - xem chi tiết tại công việc Đề nghị cấp giấy phép lao động. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài đang có giấy phép lao động mà thuộc các trường hợp sau đây thì sẽ phải nộp ít giấy tờ hơn để đề nghị cấp giấy phép lao động khác, cụ thể như sau:

Tình trạng giấy phép hiện tại

Người sử dụng lao động

Vị trí công việc

Các giấy tờ cần nộp

Còn hiệu lực

- Làm việc người sử dụng lao động khác

- Cùng vị trí công việc và cùng chức danh công việc ghi trong giấy phép lao động

- Giấy xác nhận của người sử dụng lao động trước đó về việc người lao động hiện đang làm việc.

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

- 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

- Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài để chứng minh công việc thực tế mà người lao động làm tại Việt Nam (xem cụ thể tại khoản 8 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP).

- Bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

Còn hiệu lực

Không thay đổi

- Thay đổi vị trí công việc hoặc chức danh công việc hoặc hình thức làm việc ghi trong giấy phép lao động

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

- Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

- 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

- Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài (xem cụ thể tại khoản 8 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP).

Giấy phép lao động hoặc bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

Lưu ý: Đối với các loại giấy tờ sau phải nộp 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam:

+ Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc được  pháp luật quy định.

+  Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

+ Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài.

Tham khảo bài viết  Đề nghị cấp lại giấy phép lao động khi không thuộc các trường hợp trên nhưng có nhu cầu được cấp giấy phép lao động mới.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

920