Đăng ký hoạt động chi nhánh trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Đăng ký hoạt động chi nhánh

Hình từ Internet

I. Thành lập chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp tư nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Công ty có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Việc lập chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Nhưng trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

II. Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh

1. Thành phần hồ sơ:

Trường hợp thành lập chi nhánh ở trong nước:

(1) Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

(2) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

(3) Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;

Đối với doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) khi thành lập chi nhánh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì còn phải nộp thêm các giấy tờ sau:

(4) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

(5) Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

(6) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khi thành lập chi nhánh khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trước khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh (Chi tiết xem tại Khoản 3 Điều 97 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

Trường hợp thành lập chi nhánh ở nước ngoài:

(1) Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài (mẫu Phụ lục II-8 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

(2) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương;

(3) Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;

(4) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

2. Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh (hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở, khi thực hiện thông báo chi nhánh thành lập ở nước ngoài).

3. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh doanh nghiệp cần tiến hành một số thủ tục cần thiết để chính thức đi vào hoạt động. Xem chi tiết tại công việc "Các công việc cần làm sau khi thành lập chi nhánh".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,498
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: