Chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trong Công ty Cổ Phần

chuyển đổi phương pháp tính thuế

Hình từ Internet

1. Điều kiện chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

- Công ty cổ phần phải thuộc đối tượng được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT muốn chuyển đổi.

- Công ty cổ phần phải thực hiện ổn định trong thời gian 02 năm liên tục. Do đó, công ty cổ phần muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT từ phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT sang phương pháp khấu trừ (hoặc ngược lại) thì thực hiện sau thời gian 02 năm liên tục này.

>>Xem chi tiết công việc tại "Phương pháp khấu trừ thuế";

>>Xem chi tiết công việc tại "Phương pháp tính trực tiếp".

2. Thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Công ty cổ phần đủ điều kiện chuyển đổi phương pháp tính thuế chỉ cần sử dụng mẫu Tờ khai thuế giá trị gia tăng phù hợp với phương pháp tính thuế GTGT mà công ty cổ phần muốn chuyển đổi. Cụ thể:

- Trường hợp công ty cổ phần muốn chuyển sang phương pháp khấu trừ: sử dụng Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Trường hợp công ty cổ phần muốn chuyển sang phương pháp trực tiếp trên doanh thu: sử dụng Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

7,910