Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật Việt Nam (do luật sư Việt Nam thực hiện) và các dịch vụ pháp lý, trừ các hoạt động dưới đây:

- Cử luật sư trong chi nhánh tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam;

- Chứng thực bản sao, bản dịch giấy tờ do cơ quan nhà nước, tổ chức của Việt Nam cấp;

- Thực hiện các thủ tục về nuôi con nuôi, kết hôn, hộ tịch, quốc tịch Việt Nam;

- Thực hiện dịch vụ công chứng, thừa phát lại và các dịch vụ pháp lý khác mà theo quy định của pháp luật Việt Nam chỉ có tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề công chứng Việt Nam, tổ chức hành nghề thừa phát lại Việt Nam mới được thực hiện.

1. Điều kiện để thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đã thành lập và đang hành nghề luật sư hợp pháp tại nước ngoài được thành lập chi nhánh tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2. Cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng;

3. Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.

4. Tên gọi phải bao gồm cụm từ "Chi nhánh", tên tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi được phép đặt chi nhánh.

Hình từ Internet

2. Đăng ký thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Để thành lập chi nhánh tại Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài phải thực hiện đăng ký như sau:

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị thành lập chi nhánh (Mẫu TP-LS-12 ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BTP);

2. Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

3. Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

4. Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại chi nhánh;

5. Quyết định cử luật sư làm Trưởng chi nhánh.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Tư pháp

Thời hạn giải quyết: 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí

Lưu ý: Trường hợp từ chối phải có thông báo bằng văn bản.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, chi nhánh phải thực hiện đăng ký hoạt động như sau:

Thành phần hồ sơ:

1. Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài;

2. Giấy tờ chứng minh về trụ sở.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Tư pháp nơi chi nhánh đặt trụ sở

Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Kết quả: Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh

3. Một số lưu ý sau khi chi nhánh được cấp phép thành lập và đăng ký hoạt động

1. Chi nhánh chỉ được bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài phải gửi Thông báo bắt đầu hoạt động đến cơ quan thuế nơi đặt trụ sở, đồng thời thực hiện công bố nội dung đăng ký hoạt động

- Cách thức: đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động hoặc báo chuyên ngành luật trong ba số liên tiếp

- Nội dung công bố:

+ Tên chi nhánh;

+ Địa chỉ trụ sở của chi nhánh;

+ Lĩnh vực hành nghề;

+ Họ tên của Trưởng Chi nhánh;

+ Số Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động, ngày, tháng, năm cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,836
Công việc tương tự: