>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

Hình từ Internet

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có trách nhiệm phải nộp Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.

Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, công ty có trách nhiệm gửi Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước (Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đặt trụ sở.

Xử lý vi phạm

Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 40 và khoản 3 Điều 38 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì:

 - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,315
Bài viết liên quan: