Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Việc kiểm tra xe chở hàng tại chốt kiểm soát dịch được thực hiện thế nào?

17:18 25/08/21

Việc kiểm tra xe chở hàng tại chốt kiểm soát dịch được thực hiện thế nào?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo hướng dẫn tại Quyết định1570/QĐ-BGTVT, việc kiểm tra được thực hiện như sau:

Đối với phương tiện có Giấy nhận diện

Lực lượng kiểm soát sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên Giấy nhận diện để kiểm tra nhanh các thông tin về phương tiện, người trên phương tiện, hiệu lực của Giấy xét nghiệm, hành trình vận chuyển và thực hiện như sau:

- Trường hợp sau khi quét mã QR thể hiện đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch;

- Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, chính xác, nếu người trên phương tiện xuất trình:

Bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực, Giấy phép lái xe, Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư còn hiệu lực, khai báo y tế đầy đủ thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch và yêu cầu người trên phương tiện tiếp tục phải tự cập nhật lại các thông tin trên phần mềm tại địa chỉ www.luongxanh.drvn.gov.vn hoặc ứng dụng Luồng xanh;

- Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, chính xác, nếu người trên phương tiện không xuất trình được:

Bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm tra phương tiện tại chốt kiểm soát dịch. Nếu phát hiện người trên phương tiện dương tính với SARS-CoV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định.

Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện hoặc có Giấy nhận diện nhưng đã hết hiệu lực

Lực lượng kiểm soát yêu cầu, hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm tra phương tiện tại chốt kiểm soát dịch (không để xe dừng đỗ trên đường) để kiểm tra các thông tin và thực hiện như sau:

- Trường hợp người trên phương tiện xuất trình được bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực, Giấy phép lái xe , Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư còn hiệu lực và đã khai báo y tế thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch;

- Trường hợp người trên phương tiện không xuất trình được bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì tiếp tục hướng dẫn và xử lý theo quy định về phòng, chống dịch.

Nếu phát hiện người trên phương tiện dương tính với SARS-CoV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định.

Trung Tài

419