Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

trốn cách ly

  • Từ chối, trốn cách ly tập trung bị phạt thế nào?

    (16:27 15/06/21)

    Xin hỏi những người không chịu đi cách ly theo yêu cầu, thậm chí là trốn đi cách ly tập trung phòng Covid-19 thì bị xử lý như thế nào?

  • Trốn khỏi khu cách ly bị xử lý thế nào?

    (14:11 27/07/20)

    "Thực trạng hiện nay cho thấy có rất nhiều người thiếu ý thức, trốn khỏi nơi cách ly để về nhà. Cho tôi hỏi theo quy định hiện tại thì những người thuộc diện này sẽ bị xử lý như thế nào?" - Anh Phúc đến từ Cao Bằng hỏi.