Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Trả lương bao nhiêu khi NLĐ thỏa thuận làm công việc khác so với hợp đồng?

11:38 11/05/20

Bạn Nguyễn Thông (Nghệ An) hỏi: Bên em có 1 bạn đang làm công việc A, nhưng mong muốn được thay đổi sang công việc B. Đây hoàn toàn là nguyện vọng của bạn ấy. Công ty cũng tạo điều kiện cho điều chuyển và cho thử thách trong thời gian 2 tháng. Hưởng 85% lương. Tuy nhiên em đang còn lăn tăn Điều 31 Bộ luật Lao động. Vậy bên em phải trả lương bao nhiêu khi NLĐ thỏa thuận làm công việc khác so với hợp đồng?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Điều 31 Bộ luật Lao động 2012 quy định Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động:

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Như vậy, quy định trên được áp dụng khi người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động vì các lý do Luật định. Còn trường hợp người lao động tự thỏa thuận xin điều chuyển công việc thì nguyên tắc mức lương sẽ do hai bên thỏa thuận dựa trên tính chất công việc, thang bảng lương công ty.

Khi đó hai bên sẽ ký phụ lục hợp đồng để quy định rõ về vấn đề này.

Thùy An 

218