Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Tiêm mũi 1 vắc xin Moderna có thể tiêm mũi 2 Pfizer

16:29 13/09/21

Trường hợp một người đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna nhưng đến lịch tiêm không có vắc xin cùng loại thì phải làm sao?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Công văn 7548/BYT-DP ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế:

Ngày 08/9/2021, Hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo: trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vắc xin COVID-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng vắc xin khác để tiêm mũi 2, theo đó: Nếu đã tiêm mũi 1 vắc xin do Moderna sản xuất thì mũi 2 có thể tiêm vắc xin Pfizer và ngược lại.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo:

- Sở Y tế tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, thành phố về việc tiêm vắc xin mũi 2 vắc xin Pfizer cho những người đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna đủ thời gian mà không có vắc xin Moderna để tiêm mũi 2.

- Sau khi được UBND tỉnh, thành phố chấp thuận việc tiêm mũi thứ 2 bằng vắc xin Pfizer cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna; Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch, lên danh sách đối tượng tiêm và thông tin đầy đủ cho các đối tượng trước khi tiến hành tiêm chủng về hiệu quả, tính an toàn của vắc xin để tạo sự đồng thuận cao.

Như vậy, nếu đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna thì có thể tiêm mũi 2 Pfizer.

Châu Thanh

269