Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Thời gian cách ly tập trung là mấy ngày?

08:05 07/06/21

Cho tôi hỏi nếu tôi phải đi cách ly tập trung thì phải đi trong bao lâu?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Trước đây, thời gian cách ly là 14 ngày. Tuy nhiên, từ ngày 05/5/2021, theo Công điện 600/CĐ-BCĐ về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9.thì thời gian cách ly chính thức được kéo dài, cụ thể:

Tăng thời gian cách ly tập trung từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARSCoV-2.

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

Ngoài ra thì iảm thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 ngày xuống còn 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).

Quý Nguyễn

38