Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Phòng tập gym có được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 hay không?

16:29 13/10/21

Cho hỏi, phòng tập gym theo hộ kinh doanh có được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 hay không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Điều 35 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ đối với hộ kinh doanh như sau:

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Như vậy, phòng tập gym đã đăng ký kinh doanh nếu có đăng ký thuế và phải tạm ngừng hoạt động từ 15 ngày liên tục (trong thời gian 01/5/2021 đến 31/12/2021) thì sẽ thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Về mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, bạn có thể gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022 (Xem chi tiết tại Điều 37 Quyết định này).

Hồng Phượng

45