Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

NLĐ có quyền nghỉ việc vì lý do dịch bệnh Covid-19 không?

15:48 09/05/20

Tôi đang làm việc cho công ty với hợp đồng có thời hạn 2 năm, nhưng vì lý do dịch bệnh Covid-19 tôi có quyền nghỉ việc tại công ty hay không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 quy định người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn chỉ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong HĐLĐ;

- Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong HĐLĐ;

- Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

- Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ;

- Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Như vậy, dịch bệnh không phải là một trong các trường hợp để người lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Trong đó, HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Do đó, đối với trường hợp bạn đang làm việc cho công ty với HĐLĐ có thời hạn 2 năm - là HĐLĐ xác định thời hạn, thì bạn chỉ được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong một trong các trường hợp kể trên, không được đơn phương chấm dứt vì lý do dịch bệnh Covid-19.

Thanh Lợi

383