Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Mức giảm và thời gian giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp là bao lâu?

17:02 27/10/21

Mức giảm và thời gian giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là bao lâu? Mong sớm nhận hồi đáp thắc mắc từ Thư Viện Pháp Luật.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Mức giảm đóng và thời gian giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp được quy định tại Điều 5 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, cụ thể:

- Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

- Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Trần Trang

707