Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

lao động tự do

  • Lao động tự do có thể nộp hồ sơ online để nhận tiền hỗ trợ?

    (15:07 31/08/21)

    “Tôi là lao động tư do thất nghiệp vì dịch đã 2 tháng nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Theo dõi tin tức thì biết Cổng dịch vụ công quốc gia cho phép người lao động đăng ký thông tin online để được hỗ trợ khi mất việc vì dịch bệnh. Vậy, tôi có thể đăng ký nhận tiền online được không?” – Câu hỏi của bạn Tú đến từ Nha Trang.

  • Ai được Nhà nước hỗ trợ tiền do ảnh hưởng dịch Covid-19?

    (17:05 25/04/20)

    Tôi nghe tin Chính phủ sẽ tung gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Vậy cho hỏi những ai sẽ thuộc diện dược hỗ trợ vậy? - Đây là câu hỏi của anh Chu Điền (Long An).