Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Không may bị nhiễm Covid-19 thì có được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần?

08:22 05/02/21

"Xin hỏi nếu tôi không may bị mắc Covid-19 không thể tiếp tục làm việc thì tôi có thể xin nhận BHXH 1 lần hay không?" - Đây là câu hỏi của bạn Thùy Chi đến từ tỉnh Quảng Ninh.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ theo điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014Điều 4 Thông tư  56/2017/TT-BYT quy định các bệnh được hưởng chế độ  BHXH 1 lần gồm:

(1) Ung thư;

(2) Bại liệt;

(3) Xơ gan cổ chướng;

(4) Phong, lao nặng;

(5) Nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn;

(6) Các bệnh, tật khác ngoài các bệnh quy định trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Như vậy, căn cứ theo quy định tại mục (6), NLĐ nếu nhiễm Covid-19 mà dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn thì được hưởng chế độ BHXH 1 lần.

Thùy Liên

53