Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính có được vào TP.HCM cấp cứu không?

16:25 15/10/21

Không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính có được vào TP.HCM cấp cứu không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Công văn 10399/SGTVT-KT năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh, có hướng dẫn về tổ chức giao thông giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, theo đó hướng dẫn về người đi khám, chữa bệnh như sau:

Người từ các tỉnh vào thành phố Hồ Chí Minh để khám chữa bệnh (ngoại trừ trường hợp cấp cứu) phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu) và phải có giấy chuyển viện (của các bệnh viện) từ các tỉnh, thành phố đến Bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh, giấy hẹn tái khám hoặc thông tin xác nhận đăng ký của các Bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, có thể thấy rằng, về điều kiện đặt ra đối với người từ các tỉnh vào thành phố Hồ Chí Minh để khám chữa bệnh thì đối với trường hợp cấp cứu không cần phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Đăng Huy

141