Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Khi nào Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa hết giá trị sử dụng?

17:05 25/08/21

Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa được sử dụng để qua chốt kiểm dịch sẽ hết giá trị sử dụng trong trường hợp nào?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Quyết định 1570/QĐ-BGTVT, đơn vị vận tải có nhu cầu sử dụng Giấy nhận diện thì thực hiện kê khai thông tin để có Giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa của đơn vị theo hướng dẫn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin kê khai.

Giấy nhận diện hết giá trị sử dụng khi:

- Một trong những người trên phương tiện có Giấy xét nghiệm hết hiệu lực;

- Hết thời hạn áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg tại địa phương.

Châu Thanh

333