Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Kế hoạch xét nghiệm ở TP.HCM đến 30/9/2021 thực hiện thế nào?

17:10 17/09/21

Việc xét nghiệm Covid-19 ở TP HCM từ nay đến ngày 30/9/2021 được thực hiện thế nào?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Công văn 3074/BCĐ-VX ngày 15/9/2021, việc triển khai thần tốc lấy mẫu xét nghiệm để bóc tách ngay nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời, trong đó căn cứ kết quả đánh giá, phân loại lại vùng nguy cơ sau ngày 14/9/2021 để thực hiện như sau:

+ Tại các vùng đỏ, vùng cam; tập trung lực lượng lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn 03 lần trong 07 ngày theo hộ gia đình với phương pháp: thực hiện test nhanh mẫu gộp (02-03 người/test/hộ gia đình) hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo hộ gia đình (toàn bộ thành viên trong 1 hộ gia đình/1 mẫu gộp), giải gộp mẫu dương tính bằng test nhanh.

+ Tại các vùng vàng, vùng xanh, vùng cận xanh; thực hiện xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình, gộp 10 cho vùng xanh, vùng cận xanh và gộp 05 cho vùng vàng.

Trong đó, mẫu đại diện đợt sau phải khác với mẫu đại diện đợt trước, ưu tiên chọn người chưa tiêm vắc xin, người tiếp xúc với nhiều người khác, nếu hộ có từ 05 nhân khẩu trở lên phải lấy 02 mẫu đại diện hộ gia đình. Giải gộp mẫu dương tính bằng test nhanh hoặc RT-PCR mẫu đơn cho toàn bộ thành viên của các hộ gia đình trong mẫu gộp; tần suất lặp lại 05-07 ngày/lần.

Trung Tài

92