Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Hộ nghèo có nhân khẩu phát sinh sau ngày 31/12/2019 có được hỗ trợ?

16:09 12/05/20

Nhân khẩu hộ nghèo, cận nghèo phát sinh sau ngày 31/12/2019, như: con dâu, mới sinh chuyển về thì có được hỗ trợ không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg: Chỉ hỗ trợ các nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách tính đến hết ngày 31/12/2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg

Không hỗ trợ với các nhân khẩu phát sinh mới sau ngày 31/12/2019 (ví dụ như mới sinh, có thêm con dâu/rể, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình,…).

Châu Thanh

333