Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Hạn cuối nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ Covid-19

15:48 13/07/21

“Hạn cuối nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ Covid-19 đợt 2 là ngày nào?”- Câu hỏi của bạn Tùng đến từ TP HCM.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, thì:

(1) Đối với người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 30/06/2022.

(2) Đối với người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 30/06/2022.

(3) Đối với NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương:

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

(4) Đối với NLĐ ngừng việc

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

(5)  Đối với NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

(6) Đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

(7) Đối với viên chức hoạt động nghệ thuật

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

(8) Đối với hướng dẫn viên du lịch

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

(9)  Đối với hộ kinh doanh

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

Vì bạn không nêu cụ thể bạn thuộc đối tượng nào nên bạn căn cứ vào quy định trên để thực hiện việc nộp hồ sơ đúng hạn.

Trung Tài

395