Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh vì dịch bệnh có được gia hạn nộp thuế không?

15:45 25/04/20

“Cho tôi hỏi vì tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay nếu doanh nghiệp tôi tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, vậy doanh nghiệp tôi có thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP vừa ban hành hay không?” - Đây là thắc mắc của chị Thanh Ngọc (ngoc***@gmail.com).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin trả lời thắc mắc này như sau:

Tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP quy định:

"Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020."

Như vậy, nếu doanh nghiệp đáp ứng đồng thời 02 điều kiện sau thì sẽ thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 41/2020/NĐ-CP:

- Kinh doanh thuộc các ngành quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định 41;

- Có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020.

Lưu ý: Nếu không đáp ứng được 02 điều kiện trên thì phải đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP thì mới thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 41/2020.

Trường hợp doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng có phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020 thuộc các ngành theo quy định trên thì vẫn được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất (nếu có). Còn nếu đang tạm ngừng kinh doanh vì ảnh hưởng của dịch bệnh mà không thỏa điều kiện theo quy định thì vẫn phải đóng thuế đúng hạn.

Chuyên viên HTPL Ngọc Duy

349