Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Điều kiện để DN được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

13:57 05/05/20

Xin hỏi điều kiện để doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất gồm những gì?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Theo Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020, điều kiện để doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau: 

Châu Thanh

1,791