Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Đã nhận quyết định hưởng BHTN nhưng chưa nhận tiền có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

08:47 15/10/21

Dạ, cho em hỏi, em đã có kết quả hưởng BHTN ngày 4/9/2021 là 3 tháng nhưng chưa có nhận tiền, bây giờ em có được hưởng chế độ covid theo Nghị quyết 116 nữa không? Rất mong nhận được tư vấn từ TVPL.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Điều 1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116, có quy định đối tượng nhận hỗ trợ như sau:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

+ Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định cũng có quy định:

-Căn cứ tính mức hỗ trợ: Trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên nếu bạn đã nhận được quyết định hưởng trợ trấp thất nghiệp tại thời điểm 4/9/2021 thì bạn sẽ không thuộc đối tượng nhận trợ cấp hỗ trợ Covid từ Qũy BHTN theo Nghị quyết 116 nữa bạn nhé! Và khoản tiền bạn nhận BHTN sắp tới cũng không có bị ảnh hưởng gì.


Trần Trang

4,625