Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL

  • Lương ngừng việc do Covid-19 được trả như thế nào?

    (19:02 26/04/20)

    Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh đang gặp rất nhiều khó khăn, buộc nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp hoặc tạm dừng sản xuất dẫn đến rất nhiều đối tượng bị ngừng việc. Vậy tiền lương ngừng việc do Covid-19 sẽ được trả như thế nào? - Đây là câu hỏi của chị Kim Nhụy đến từ Biên Hòa.