Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Công ty được nợ lương nhân viên trong bao lâu?

10:40 29/06/21

“Vì dịch bệnh Covid-19 kinh tế khó khăn nên công ty tôi đã trễ lương 2 tháng, tôi không đủ kinh phí để sinh hoạt. Cho tôi hỏi công ty có thể trễ lương nhân viên trong bao lâu?”- Bạn Hồng Ngọc (TP HCM).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Điều 94 Bộ luật Lao động 2019, Công ty phải trả lương đúng hạn, đầy đủ cho NLĐ. Bên cạnh đó, kỳ hạn trả lương được quy định như sau:

- NLĐ hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

- NLĐ hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

- NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Ngoài ra, trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày;

Như vậy, Công ty phải trả lương đúng hạn theo quy định trên và chỉ được nợ lương không quá 30 ngày trong trường hợp bất khả kháng.

Trung Tài

112