Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Công trình xây dựng nào được phép thi công khi giãn cách xã hội?

17:19 24/08/21

Công trình xây dựng nào được phép thi công khi giãn cách xã hội?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

 Theo hướng dẫn tại Công văn 3373/BXD-GĐ về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng:

Với các khu vực, địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định cho phép công trình cụ thể được phép tổ chức thi công xây dựng dựa vào điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở xem xét tiêu chí theo quy định và một số nguyên tắc như sau:

- Công trình phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định pháp luật về xây dựng;

- Công trình  phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công.

- Công trình dùng cho mục đích sản xuất công nghiệp, giao thông, nông nghiệp, cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng ngoài đô thị, cách xa điểm dân cư tập trung.

- Công trình xây dựng sắp hoàn thành (việc xây dựng đã hoàn thành trên 80%) mà khi đưa vào sử dụng có ý nghĩa lớn về kinh tế, xã hội;

- Công trình đang thi công bắt buộc phải tiếp tục để đảm bảo kỹ thuật công trình, an toàn tính mạng cộng đồng hoặc nếu dừng có thể ảnh hưởng đến an toàn của công trình liền kề.

- Công trình xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

- Công trình sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị trong phạm vi mặt bằng của doanh nghiệp.

- Công trình dân dụng trong khu dân cư có hàng rào che chắn xung quanh và có khoảng cách đến nhà/công trình lân cận… tối thiểu từ 30m trở lên. Riêng xây nhà ở thì số lượng lao động có mặt tại đây không quá 10 người.

Lưu ý: Tại khu vực có mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ), tất cả công trình xây dựng đều phải tạm dừng thi công, xây dựng trừ trường hợp phục vụ cho mục đích phòng, chống dịch.

Trung Tài

65