Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Các tỉnh, thành phố tạm thời không áp dụng Chỉ thị 15, 16, 19

11:12 14/10/21

Tôi ở Bình dương, tôi muốn biết cả nước hiện tại có áp dụng các chỉ chị 15,16, 19 nữa không? Nhiều người nói có, một số thì nói tùy địa phương. Xin cung cấp căn cứ pháp lý để được biết rõ hơn. (Câu hỏi của Chị Mai gửi về).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Theo Tiểu mục 3, Mục V Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (Kèm theo Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2021) quy định như sau:

Tạm thời không áp dụng các quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cao hơn các biện pháp tại Quy định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người,... và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Trường hợp các quy định, hướng dẫn của Trung ương không phù hợp, khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn. Cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ vướng mắc đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định, hướng dẫn.

Như vậy, theo quy định mới nhất nêu trên thì các tỉnh, thành sẽ tạm thời không áp dụng Chỉ thị 15, 16, 19 về giãn cách xã hội. 

 Bảo Y

168