DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp quy định giả phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Avatar

 

Quy định về giải phóng mặt bằng:

Luật đất đai 2013 (từ Điều 66 đến Điều 71, trong đó Điều 69 là quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư chị xem từ Điều 74 đến Điều 94)

Nghị định 47/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CPNghị định 06/2020/NĐ-CPNghị định 01/2017/NĐ-CP)  về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng:

Luật đất đai 2013 (Điều 100, Điều 101)

Điều 20 đến Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi  Khoản 18 và Khoản 19 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Ngoài ra, chị xem thêm Điều 70, 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. 

Hồ sơ được hướng dẫn bởi Điều 8, Khoản 2, 3, 4 Điều 11, Điều 12 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi bởi Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

  •  754
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…